HOT SUMMER DEAL – 15% OFF ON FOOD MENU

Nhằm mang đến những trải nghiệm mùa hè rộn ràng tuyệt vời nhất, Tháng 6, 7 này, Miyen xin dành tặng Quý Thực khách chương trình ưu đãi hấp dẫn Giảm 15% toàn bộ món ăn.
* Applicable when booking a table via Fanpage & checking in/reviewing the restaurant
* Does not apply to set lunches and other card programs and promotions.
——
In order to bring the most wonderful and exciting summer experiences, this June and July, Miyen would like to offer our Diners an attractive promotion program of 15% off all food dishes.
* Applicable when booking a table via Website & checking in/reviewing the restaurant
* Does not apply to set lunches and other card programs and promotions.